top of page

QUÈ FEM?

MANS AMIGUES té com a objectiu principal crear un espai on els supervivents puguin compartir sentiments tant difícils d’elaborar com són la culpa, la vergonya i l’estigma. Es tracta de crear un espai de suport emocional on la persona pugui expressar els seus sentiments lliurement sense que aquests es minimitzin o es jutgi la seva intensitat.


OBJECTIUS

Acompanyar i donar suport a les persones que han patit la pèrdua d’una persona estimada per suïcidi. 
 
Orientar a les persones afectades  i proporcionar recursos  per treballar el procés de dol.
 
Trencar els tabús que envolten al suïcidi. 
 
Reivindicar la memòria de les persones que ens han deixat. 
 
Facilitar el contacte entre persones que han patit la mateixa pèrdua.

Crear un entorn en el que l’expressió del dolor sigui compartida, existeixi confidencialitat i s’ofereixi comprensió i suport. 

El mètode d’atenció als supervivents  es divideix en dos modalitats de treball:
 

ACOLLIDES INDIVIDUALS
 
L’associació ofereix acollides individuals, és a dir, visites en les que la persona pot permetre’s expressar les seves necessitats i/o dubtes. Aquestes acollides las realitza un  membre de l’associació i la durada dependrà de les necessitats de la persona. 


GRUPS DE SUPORT

Els grups de suport estan formats per persones que han viscut la mateixa pèrdua. Aquestes es reuneixen regularment per compartir i intercanviar experiències. Els grups de suport els dinamitza una psicòloga especialitzada en processos de dol i són gratuïts. La seva finalitat és reduir el patiment, treballar els diferents aspectes del procés de dol i proporcionar recursos per adaptar-se als diferents canvis i reptes. 
 
Els beneficis de participar en un grup són nombrosos. Destaquem:  
 
En el grup es construeixen vincles d’amistat.
 
En el grup es comparteixen emocions difícils i es normalitza l'experiència dels membres.
 
En el grup s’identifiquen altres maneres de viure i d’afrontar el dol.
 
De forma conjunta, en el grup es descobreixen nous significats de la pèrdua.
 
En el grup es mitiga el dolor i es redueix l’aïllament.
 
Com a persones que hem viscut aquesta pèrdua, sabem que els grups de suport especialitzats en el la pèrdua per suïcidi són quasi inexistents. Per aquest motiu, la creació de grups de suport és una de les nostres prioritats. 

Acollides individuals
Grups de suport
bottom of page