ESTADÍSTICA DEL SUÏCIDI

"Mai un problema tan greu ha rebut tan poca atenció" 

Juan Carlos Pérez Jiménez

  • Més de 800.000 persones es suïciden cada any.

  • Això equival a una mort cada 40 segons.

  • El 75% dels suicidis es produeixen en països d'ingresos baixos o mitjans.

  • La mortalitat per suïcidi és superior a la mortalitat total causada per homicidis i guerres.

  • El suïcidi és la segona causa de defunció entre les persones de 15 a 29 anys.

  • Els pesticides, penjar-se i les armes de foc són els mètodes més utilitzats en el món.

oms.png
Jarrón de ceramica
  • El suïcidi és un problema de salut pública que s’emporta cada any a 800.000 persones arreu del món i que deixa desemparades a milions de famílies.

  • L’índex de mort per suïcidi ha augmentat un 60% durant els últims 50 anys, situant-se per sobre dels accidents de cotxe.

  • A Europa, representa una taxa de prevalença mitja de l’11,8 per 100.000 habitants (Eurostat, 2010), sent la probabilitat de cometre suïcidi quasi 5 vegades major en homes que en dones i afectant a persones de totes les edats, cultures i grups de població.

Tazas de cerámica

Segons les estadístiques (INE), al territori nacional es suïciden unes 3.500 persones a l’any, és a dir, una mitja de 10 persones al dia que correspon a un total de 500 persones dins del territori català. Per cada suïcidi hi ha vint intents. 

cerámica

Cada suïcidi afecta de forma directa o indirecte a altres persones, és a dir, té un efecte immediat o a llarg termini entre els supervivents.

S’estima que, per cada suïcidi, una mitja d’entre 6 i 14 familiars i amics es veurà afectat.